Close
P R O J E K T _ 0 5
Type at least 1 character to search
Back to top

POSLOVNO-STAMBENA ZGRADA, PETRINJSKA / ĐORĐIĆEVA, ZAGREB

Studija mogućih varijanti

// kolaž

POSLOVNO-STAMBENA ZGRADA, PETRINJSKA / ĐORĐIĆEVA, ZAGREB

Varijanta A, perspektivni prikaz

// projekt

POSLOVNO-STAMBENA ZGRADA, PETRINJSKA / ĐORĐIĆEVA, ZAGREB

Varijanta C, perspektivni prikaz

// projekt

PROJEKTI

PROJEKTI