Close
Type at least 1 character to search
Back to top

O djelima

REALIZACIJE I PROJEKTI REALIZACIJE I PROJEKTI

5 paradigmatskih realizacija

Iz respektabilnoga projektantskog opusa arhitekta Aleksandra Dragomanovića između stotinjak je djela – natječaja, projekata i realizacija – odabrano pet izvedenih zgrada koje predstavljaju ključne repere u njegovu djelovanju jer svojom višeslojnom kvalitetom u kontekstu pripadajućeg tipa i vremena u kojima su nastale već danas predstavljaju nezaobilazne okosnice naše kasne moderne.
Riječ je o djelima koja se odlikuju tipološkom inovativnošću i posljedično snažnim utjecajem na struku, logičnom i čistom uporabom konstruktivnoga sustava obilježenog tehnološkim mogućnostima svoga doba te estetiziranim minimalističkim kompozicijskim postupkom koji je dosljedno povezivao programske, strukturne i oblikovne uvjetovanosti svakog pojedinog zadatka.
Prva realizacija među izdvojenima za ovu izložbu jest paviljon ‘Porodica i domaćinstvo’ na Zagrebačkom velesajmu izveden 1958. Dragomanović u tom trenutku, ni ne znajući, postaje dio strukovne povijesti budući da postavlja temelje za prvu suvremenu robnu kuću u Hrvatskoj i onodobnoj Jugoslaviji! Naime, paviljon je po završetku izložbe preseljen u Prašku ulicu 7 i na tom mjestu je stajao, u funkciji modne kuće, sve do kraja 1980. kada je uništen u požaru.

Osim Praške koja je bila pionirski poduhvat, valja istaknuti i robnu kuću ‘NaMa’ Trnsko, zasigurno najuspješniji Dragomanovićev rad finoga estetskog prosedea s prepoznatljivim lebdećim bijelim volumenom. Zbog utjecaja na daljnji razvoj tipa suvremene robne kuće na prostorima tadašnje Jugoslavije, gotovo tipske inačice te robne kuće (a i plagirane kopije) poslije su podignute u Vukovaru (r. 1970. ) i na dvjema lokacijama u Novom Sadu (r. 1968. i 1970.).
Dragomanović je uspješno projektirao i poslovno-uredsku arhitekturu pri čemu je najistaknutija realizacija iz te tipološke skupine zagrebačka zgrada SDK. Osim arhitektonsko-kompozicijskih kvaliteta, doprinos te građevine je evidentan i u urbanistički promišljenoj postavi volumena te njihovoj gradaciji u visinama, pri čemu se niskim naglašeno horizontalnim korpusom približava do tada preširokom koridoru Ul. proleterskih brigada, stvarajući u zoni povišenog prizemlja temu javnih pješačkih pasaža i aktivnih prolaza.

U korpusu specifičnih uredskih sklopova Aleksandar Dragomanović sredinom 70-ih dovršava i zgradu SRCE-a, rjeđe publiciranu i nedostatno valoriziranu, iako je njemu bila posebno draga pa je i u vlastitom ‘vodiču’ za terensku nastavu tijekom koje se studente upoznavalo s arhitekturom Zagreba od svojih realizacija izabrao jedino taj objekt.
Posljednja paradigmatska realizacija predstavljena ovom izložbom, zagrebački dječji vrtić Sopot, dokumentira i treću tipološku grupu kojom se Dragomanović tijekom projektantske karijere uspješno bavio– odgojno-obrazovne zgrade. Taj dječji vrtić možda je najviše nalik konstrukcijskim i likovnim istraživanja započetih kod SRCE-a, a uz Namu Trnsko predstavlja najvažniji Dragomanovićev izvedeni projekt. Za razliku od nekih drugih njegovih realizacija, ova je zgrada već tijekom i neposredno nakon izvedbe bila publicirana i učestalo izlagana, jer je ponudila inovativne načine interpretacije vrtićke arhitekture s oblikovnim elementima brutalizma te se i danas redovito studira kao kvalitetan i uspješan primjer. Uz zrelost kompozicijske ekspresije, ovaj je vrtić za hrvatsku arhitekturu važan i zbog besprijekornih organizacijsko-funkcionalnih karakteristika te uklapanja u neposredni urbanistički okoliš u kojemu je danas impostiran kao nesumnjivi identitetski element.

01
[1958.-1960.] PAVILJON NA IZLOŽBI ‘PORODICA I DOMAĆINSTVO’ / TIPSKA TRGOVAČKA KUĆA [POSL. ‘MODNA KUĆA’], ZAGREB [IZVEDENO]

DANAS: ne postoji, uklonjeno nakon požara 1980.
ADRESA, LOK.: Zagreb, ‘Zagrebački velesajam’ [preneseno u Prašku ul. 7]
K. O. Centar; K. Č. 2427
KOAUTOR: Ninoslav Kučan
SURADNICI: konst. : V. Milčić, M. Bilić; odg. pr. V. Kreković [‘Projekt’]
DATACIJA: n. 1958. [I. nagr.] | p. 1958. | r. 1958. [→ Praška: p. 1958./59. | r. 1959./60.]
DOZVOLE: za lokac. u Praškoj ul. – gr. d. 1959. [otvoreno krajem 4. mj. 1960.]

02
[1963.-1966.] ROBNA KUĆA ‘NAMA’ TRNSKO, ZAGREB [IZVEDENO]

DANAS: ‘SPAR’
ADRESA, LOK.: Zagreb, Trnsko 29
K. O. Klara; K. Č. 1534
KOAUTORI: Radovan Nikšić, Edo Šmidihen [formalni koaut.]
SURADNICI: Doroteja Ložnik (teh. sur.); Ž. Ročić (stat.); Vlado Trtinjak (el.); Zdenko Fidermuc (vod.)
DATACIJA: p. 1963.-1965. | r. 1965.-1966.
DOZVOLE: lok. d. 11. 6. 1963. | gr. d. 16. 12. 1963. | up. d. 23. 2. 1966. [otvoreno 25. 2. 1966.]

03
[1969.-1981.] POSLOVNA ZGRADA ‘TEMPO’ – SDK (SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA), ZAGREB [IZVEDENO]

DANAS: FINA I HRVATSKA LUTRIJA
ADRESA, LOK.: Zagreb, Ul. proleterskih brigada (dan. Ul. grada Vukovara 70-72)
K. O. Trnje; K. Č. 1000-1004
KOAUTOR: Radovan Nikšić
SURADNICI: Doroteja Ložnik, Nenad Kavurić, Z. Perić, M. Peruzović, Dragutin Vinski,
Dragutin Skutelj i Dubravko Radovan
DATACIJA: n. 1969./70. [I. nagr.] | p. 1975.-1979 | r. 1980./81.

04
[1972.-1974.] SRCE (SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR), ZAGREB [IZVEDENO]

DANAS: SRCE I CARNET
ADRESA, LOK.: Zagreb, Engelsova [danas Ul. Josipa Marohnića 5]
K. O. Trnje; K. Č. 4300/1 i 4300/2
KOAUTORI: Neven Šegvić (id. koncept), Emil Špirić (id. suradnja), Branko Pintek (izv. projekt)
SURADNICI: Martin Mirković (stat.)
DATACIJA: p. 1972./73. | r. 1974.
DOZVOLE: lok. d. 6. 6. 1973. | gr. d. 12. 6. 1973.

05
[1974.-1977.] KOMBINIRANA DJEČJA USTANOVA ‘SOPOT’, ZAGREB [IZVEDENO]

DANAS: DV SOPOT
ADRESA, LOK.: Zagreb, Sopot, Ul. Viktora Kovačića 18c
K. O. Zaprudski otok; K. Č. 798/18
KOAUTOR: Radovan Nikšić
SURADNIK: Nenad Kavurić
DATACIJA: n. 1974. [1. nagr.] | p. 1975./76. | r. 1976./77.
DOZVOLE: gr. d. 30. 7. 1975. | up. d. 1. 2. 1977. [otvoreno 9. 1976.]

5 odabranih neizvedenih
projekata

01
[1955./56.] FILOZOFSKI FAKULTET, ZAGREB [NATJEČAJ]

ADRESA, LOK.: Zagreb, Ul. Ivana Lučića 3
K. O. Trnje; K. Č. 966/5
KOAUTORI: Ninoslav Kučan, Radovan Nikšić
SURADNIK: Petar Kušan
DATACIJA: n. 1955./56. [6. nagr.]

02
[1963.-1966.] POSLOVNA ZGRADA ‘VAGONOGRADNJE’, BEOGRAD [NATJEČAJ – PROJEKT]

ADRESA, LOK.: Beograd, Trg D. Tucovića [dan. Trg Slavija]
KOAUTORI: Dorotea Ložnik, Ninoslav Janson
SURADNICI:
DATACIJA: n. 1963./64. [1. nagr.] | p. 1965./66.

03
[1969.] ROBNA KUĆA ‘NAMA’, SISAK [NATJEČAJ]

ADRESA, LOK.: Sisak, Trg hrvatske državnosti
K. O. Sisak; K. Č. –
KOAUTORI:
SURADNICI:
DATACIJA: n. 1969. [2. nagr.]

04
[1969.] TIPSKE KOMBINIRANE DJEČJE USTANOVE [NATJEČAJ]

ADRESA, LOK.: Zagreb – Siget, Utrina, Gornja Dubrava, Zapruđe, Trnsko, Gajnice, Dubec, Botinec
KOAUTORI: Radovan Nikšić, Edo Šmidihen
SURADNICI:
DATACIJA: n. 1969. [2. nagr.]

05
[1980.] POSLOVNO-STAMBENA ZGRADA, PETRINJSKA / ĐORĐIĆEVA, ZAGREB [PROJEKT]

ADRESA, LOK.: Zagreb, Petrinjska 25-27 / Đorđićeva
K. O. Centar; K. Č. 6005/1 i 6005/2
KOAUTORI: Krešimir Kasanić, Fedor Tolja
SURADNICI:
DATACIJA: p. 1980.