Close
R E A L I Z A C I J A _ 0 3
Type at least 1 character to search
Back to top

POSLOVNA ZGRADA ‘TEMPO’ – SDK (SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA), ZAGREB

Glavno pročelje, vizura iz Ul. grada Vukovara

// fotografija

POSLOVNA ZGRADA ‘TEMPO’ – SDK (SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA), ZAGREB

Natječajni rad

// maketa

POSLOVNA ZGRADA ‘TEMPO’ – SDK (SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA), ZAGREB

Sjeverno pročelje

// projekt

REALIZACIJE

REALIZACIJE