Close
R E A L I Z A C I J A _ 0 4
Type at least 1 character to search
Back to top

SRCE (SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR), ZAGREB (IZVEDENO)

Ulazno pročelje

// fotografija

SRCE (SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR), ZAGREB (IZVEDENO)

Zapadno pročelje

// fotografija

SRCE (SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR), ZAGREB (IZVEDENO)

Tlocrt prizemlja

// projekt

REALIZACIJE

REALIZACIJE